Prop. 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen - 201718192 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen
Utgivningsår:2018
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718192
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:192
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
som ger regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela
föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning med
motordrivet fordon i vissa områden i kommunen.

Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har uppmärksammats att den bestämmelse i terrängkörningsförordningen (1978:594) som har varit rådande under en tjugoårsperiod och som har gett kommunen rätt att förbjuda eller meddela föreskrifter för viss terrängkörning har saknat stöd i lag.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB