Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem - 201718169 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
   
 
Titel:Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
Utgivningsår:2018
Omfång:235 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718169
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:169
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet:

Förslagen handlar i huvudsak om de särskilda befogenheter Statens institutionsstyrelse (SiS) har för att genomföra vården vid särskilda ungdomshem och LVM-hem. Meningen med förslagen är ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för barn och unga som vårdas vid de särskilda ungdomshemmen och för intagna som vårdas vid LVM-hemmen.

Maxtid för avskildhet kortas:

I propositionen föreslår regeringen bland annat att den maximala tiden den unge som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet kortas från 24 timmar till fyra timmar. Vidare föreslår regeringen att fler särskilda befogenheter ska vara möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid ett överklagande.

Rumsvisitation och säkerhetskontroll blir nya särskilda befogenheter:

I propositionen föreslår regeringen också att två nya särskilda befogenheter införs: rumsvisitation och säkerhetskontroll. I propositionen föreslår regeringen också att den unge vid en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska få möjlighet att påverka vem ur personalen som genomför eller närvarar vid åtgärden.

Uppföljande samtal:

Den unge som vistas på ett särskilt ungdomshem ska också erbjudas uppföljande samtal efter en avskiljning, visitation av bostadsrum eller en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Omedelbar anvisning av plats:

I propositionen föreslår regeringen också att SiS i akuta situationer omedelbart ska anvisa plats vid ett särskilt ungdomshem. Motsvarande ändring föreslås när det gäller anvisning av plats vid ett LVM-hem.

Förbud mot innehav av berusningsmedel:

I propositionen lämnar regeringen också förslag om en ny lag om förbud mot innehav av berusningsmedel med mera. på hem för vård eller boende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.
 
  © 2017 Jure AB