Prop. 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning - 201718149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
Utgivningsår:2018
Omfång:208 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:149
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag om en ny lag om kommunal bokföring
och redovisning. Ett stabilt ramverk för den kommunala sektorn är en
viktig förutsättning för att hantera kommunernas och landstingens
framtida utmaningar. En viktig komponent i ett sådant stabilt ramverk är
den ekonomiska styrningen. En rättvisande och transparent redovisning
som möjliggör jämförelser utgör en viktig grund för en god ekonomisk
styrning inom den kommunala sektorn.

Den nya lagen innehåller förslag som innebär att kommunernas och
landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som kommuner och landsting.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda
i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB