Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan - 201718151 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
Utgivningsår:2018
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:151
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen
som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Till följd av förslaget om generella bestämmelser i kommunallagen föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar.

Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB