Förvaltningslagen - 9789198452808 - Jure bokhandel

 

 
 
Förvaltningslagen
– Lagtext 1 juli 2018
   
 
Titel:Förvaltningslagen – Lagtext 1 juli 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:57 sid.
Förlag:Ahlströms Juridik
ISBN:9789198452808
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 14 SEK exkl. moms

 

Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. I boken redovisas lagtext till den nya förvaltningslagen tillsammans med lagtext till de bestämmelser som samtidigt ändras.

I boken redovisas även lagtext till bestämmelser som har särskilt relevans för förvaltningslagens bestämmelser. Boken innehåller aktuell lagtext den 1 juli 2018 till följande författningar.

- förvaltningslagen (2017:900)
- 6 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
- 25 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
- 1 kap. regeringsformen (1974:152) om statsskickets grunder
- 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) om allmänna handlingar.

En kort inledning lämnas med en allmän redovisning av arbetet med 2017 års förvaltningslag samt grundläggande begrepp författat av advokat Kristina Ahlström. Boken avslutas med en paragrafnyckel till 1986 års förvaltningslag samt ett sakregister.

Boken är användbar i utbildning inom det förvaltningsrättsliga området och av anställda inom statliga och kommunala myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB