Prop. 2017/18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter - 201718208 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
Utgivningsår:2018
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718208
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:208
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB