Prop. 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor - 201718222 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
   
 
Titel:Prop. 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
Utgivningsår:2018
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718222
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:222
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor och Sveriges anslutning till det. Avtalet ersätter det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor av den 16 mars 2001 och den 9 april 2003, till vilket Sverige har anslutit sig. Det nya avtalet föranleder inga lagändringar.
 
  © 2017 Jure AB