Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen - 201718214 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
Utgivningsår:2018
Omfång:183 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718214
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:214
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar. Förslaget innebär i huvudsak att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.

Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, dvs. den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB