Prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista - 201718223 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista
   
 
Titel:Prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista
Utgivningsår:2018
Omfång:293 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718223
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:223
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Registret ska samla uppgifter om bland annat patienters förskrivna läkemedel. Patientens behov av integritet ska tillgodoses.

Den nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning av läkemedel.
Regeringen föreslår att en ny lag – lag om nationell läkemedelslista – ersätter lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Propositionens avvägningar handlar främst om förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet, något som bland annat har påverkats av EU:s dataskyddsförordning. I propositionen föreslår regeringen integritetshöjande åtgärder som sökbegränsningar, samtycke och spärrning.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och deras uppgiftsskyldighet föreslås dock träda i kraft den 1 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB