Prop. 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning - 201718227 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
Utgivningsår:2018
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718227
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:227
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet. EU:s energimärkningsförordning ersätter ett tidigare EU direktiv i samma ämne som har genomförts med lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Den lagen innehåller också kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Syftet med förslagen är att anpassa det svenska regelverket till EU:s nya energimärkningsförordning genom att dels upphäva bestämmelser som reglerar samma sak som förordningen, dels införa de kompletterande föreskrifter som krävs i Sverige. Förslaget till ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning är en följd av att lagen om märkning av energirelaterade produkter upphävs.

Enligt de föreslagna lagarna ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva marknadskontroll enligt de nämnda EU-förordningarna. Marknadskontrollmyndigheten ska bl.a. få besluta de förelägganden och förbud vid vite som behövs för att regelverket ska följas. De föreslagna lagarna innehåller även bestämmelser om hjälp av Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande av marknadskontrollmyndighetens beslut.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB