Prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel - 201718229 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
Utgivningsår:2018
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718229
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:229
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Bestämmelsen ska även omfatta den som tillhandahåller ett flytande eller gasformigt drivmedel och samtidigt tillhandahåller el som drivmedel. Bestämmelser om detta ska föras in i drivmedelslagen (2011:319) och ska träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB