Prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag - 201718235 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag
   
 
Titel:Prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag
Utgivningsår:2018
Omfång:342 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718235
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:235
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB