Prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik - 201718239 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik
   
 
Titel:Prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik
Utgivningsår:2018
Omfång:166 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718239
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:239
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild utrustning för taxifordon. Beställningscentralen ska ta emot och fördela beställningar av köruppdrag till de innehavare av taxitrafiktillstånd som anslutit fordon till centralen. Den ska också samla in, lagra och på begäran av Skatteverket lämna ut uppgifter till verket för skattekontroll.

Den nya kategorin av taxitrafik ska bara få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Betalningen ska göras till den beställningscentral för taxitrafik som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller tillståndshavarens medverkan. Det ska krävas tillstånd för att få driva en beställningscentral. Tillstånd ska bara få ges till den som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. Den nya kategorin av taxitrafik syftar till att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som för närvarande finns.

Lagändringarna i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2001:558) om vägtrafikregister föreslås träda i kraft den 1 september 2020. Lagändringarna i taxitrafiklagen (2012:211) och
fordonslagen (2002:574) föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB