Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken av Larsson Nils, Synnergren Stieg - 9789139116059 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
   
 
Författare:Larsson Nils , Synnergren Stieg
Titel:Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:314 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116059
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 639 SEK exkl. moms

 

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjätte upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Bostadshyresavtal i praktiken, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Jaktarrende och Upplåtelser för ledningar praktiken. Larsson och Synnergren är även författare till lagkommentaren Jordabalken 7 kap. En kommentar samt medverkar i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken.
 
  © 2017 Jure AB