Prop. 2017/18:225 En ny paketreselag - 201718225 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:225 En ny paketreselag
– ett starkare resenärsskydd
   
 
Titel:Prop. 2017/18:225 En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
Utgivningsår:2018
Omfång:267 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718225
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:225
Ämnesord:Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Många resenärer bokar numera sina resor på internet, och många reseföretag erbjuder möjligheter för resenärer att på ett annat sätt än tidigare skräddarsy resor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det regelverk som gäller för paketresor i dag. I propositionen föreslås därför en ny paketreselag som är anpassad till den utveckling som har skett på resemarknaden. Förslagen innebär att fler resenärer kommer att omfattas av skyddsregler. Dessutom förstärks kraven på att resenären ska få förhandsinformation om paketresan. Resenären får rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats. Kraven blir hårdare på arrangören att se till att paketresan fullgörs. Vidare ges resenären en rätt till inkvartering, när hemtransport inte kan ordnas. Arrangören blir också skyldig att ge resenären lämplig assistans när resenären befinner sig i svårigheter.

I den nya lagen finns även regler för resenärer som köper ett sammanlänkat researrangemang. Dessutom införs regler om att resenären ska ha rätt till skadestånd för bokningsfel.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Propositionen innehåller också förslag om bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om tillsyn över intygsgivare i bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresgästföreningar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti
2018.
 
  © 2017 Jure AB