Regeringens skrivelse 2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken - 201718207 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken
Utgivningsår:2018
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718207
Serie:Propositioner nr. 2017/18:207
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för ramverket för finanspolitiken. Ramverket
omfattar ett antal mål och principer som styr finanspolitikens utformning
och som syftar till att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och
transparent. Vissa av dessa mål och principer regleras i lag, medan andra utgår från den praxis som gradvis utvecklats sedan den statsfinansiella krisen på 1990-talet.

Skrivelsen syftar framför allt till att ge en sammanfattande beskrivning
av det finanspolitiska ramverket (med beaktande av de förändringar som
skett sedan 2011). Att regeringen beskriver hur den avser att tillämpa det finanspolitiska ramverket bidrar till att stärka förtroendet för finanspolitikens utformning och redovisning. Ett större förtroende förbättrar förutsättningarna för att finanspolitiken får avsedd effekt. Skrivelsen är ett led i regeringens arbete med att stärka det finanspolitiska ramverket.
 
  © 2017 Jure AB