Prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning - 201718254 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:172 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718254
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:254
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen lämnar i propositionen förslag som anpassar utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning.

Förordningen, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Svenska författningar behöver dock anpassas för att säkerställa att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Förslagen innebär bland annat att hänvisningarna till personuppgiftslagen upphävs och att vissa bestämmelser kompletteras med hänvisningar till förordningen. Regeringen föreslår även ändringar avseende utlänningsdatalagens förhållande till annan lagstiftning och utformningen av förbudet mot integritetskänsliga sökningar. Det föreslås också vissa undantag från förordningens bestämmelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.
 
  © 2017 Jure AB