Prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem - 201718247 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
   
 
Titel:Prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Utgivningsår:2018
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718247
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:247
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas i huvudsak förslag som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i huvudsak att:

- Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs
- Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska minst innehålla vissa villkor
- fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten
- fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal
- Pensionsmyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ingå fondavtal ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol
- fonder på fondtorget ska vara hållbara
- det införs ett krav på pensionssparares egenhändiga undertecknande vid fondbyte
- Pensionsmyndigheten ska ta ut vissa avgifter från fondförvaltare
- det införs ett förbud mot marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon.

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har ställt sig bakom förslagen. Regeringenföreslår att riksdag beslutar om förkortad motionstid till 12 dagar.

Förslagen om egenhändigt undertecknande och förbudet mot marknadsföring och försäljning via telefon ska träda i kraft den 1 juli 2018. Övriga förslag ska träda i kraft den 1 november 2018.
 
  © 2017 Jure AB