Prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ - 201718253 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
   
 
Titel:Prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
Utgivningsår:2018
Omfång:87 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718253
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:253
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Det innebär att en medlem ska kunna få del av den värdeökning som skett i föreningen när han eller hon lämnar föreningen. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då medlemmen går ur föreningen.

Förslaget omfattar alla ekonomiska föreningar som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av föreningen eller på något liknande sätt deltar med egen arbetsinsats i föreningens verksamhet. Det kan till exempel handla om personalkooperativ, sociala arbetskooperativ och konsultbyråer.

Skattemässigt ska det utbetalda beloppet som huvudregel behandlas som lön, till den del beloppet överstiger inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Det överskjutande beloppet ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst och föreningen ska ha rätt till avdrag med motsvarande belopp. Beloppet ska vara socialavgiftspliktigt. Dessutom ska skatteavdrag göras. Om utbetalningen görs till en investerande medlem eller till en medlem som är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som har sin andel i föreningen inom ramen för sin näringsverksamhet, ska det överskjutande beloppet behandlas som utdelning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB