Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang - 201718246 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang
– långsiktighet och oberoende för civilsamhället
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället
Utgivningsår:2018
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718246
Serie:Propositioner nr. 2017/18:246
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringens skrivelse En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället beskriver åtgärder som vidtagits under mandatperioden 2014–2018 och som bidrar till mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Skrivelsen utgår delvis från Utredningen för ett stärkt civilsamhälles betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

Regeringens politik för det civila samhället syftar till att Sverige ska fortsatt kännetecknas av att ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen med det offentliga och har en mångfald av verksamheter. I skrivelsen sammanfattas regeringens politik för det civila samhället och de åtgärder som ska skapa mer långsiktiga och stabila villkor, samt stärka oberoendet för det civila samhället.

De förutsättningar som lägger grunden för detta är

- regelbundna och flexibla samrådsstrukturer för att gemensamt bättre kunna lösa aktuella samhällsproblem
- förbättrad kunskap bland offentliga aktörer om det civila samhällets betydelse och särart för att skapa förbättrade villkor och förutsättningar för ideella aktörer i alla dess roller
- långsiktig, förutsebar och rättssäker hantering av statsbidrag.

Det övergripande målet för politiken för det civila samhället är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.
 
  © 2017 Jure AB