Regeringens skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare - 201718256 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare
Utgivningsår:2018
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718256
Serie:Propositioner nr. 2017/18:256
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare.

Regeringen välkomnar granskningen av fastställande av egenföretagares sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i ärenden med föräldrapenning. Tydlighet och förutsägbarhet är viktiga aspekter när föräldrar planerar föräldraledigheten.

Regeringen instämmer därmed i Riksrevisionens rekommendation till Försäkringskassan att ett utvecklat arbete med information till egenföretagare kan förbättra planeringsförutsättningarna för föräldrarna. Förutsägbarheten för företagare i ett uppstartskede ökar även med de förslag som regeringen lämnat i propositionen Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare (prop. 2017/18:168).
 
  © 2017 Jure AB