Regeringens skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön - 201718262 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
Utgivningsår:2018
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718262
Serie:Propositioner nr. 2017/18:262
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redovisas en nationell strategi med övergripande målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som nu byggs utanför Lund. ESS kommer att bli den mest kraftfulla anläggningen i världen i sitt slag. Anläggningen kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom en rad viktiga områden där nya och avancerade material och läkemedel kan bli avgörande för att möta många av de stora samhällsutmaningarna.
 
  © 2017 Jure AB