Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag - 201718269 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag
– kompletterande lagstiftning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Utgivningsår:2018
Omfång:603 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718269
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:269
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 429 SEK exkl. moms

 

EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.

Regeringen föreslår nya lagar om personuppgiftsbehandling på brottsdatalagens område för polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården. Lagarna ska gälla utöver brottsdatalagen och enbart innehålla bestämmelser som innebär preciseringar, undantag eller avvikelser från den lagen. Regeringen föreslår också ändringar i andra lagar som en följd av att de nya registerförfattningarna beslutas.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB