Kontraktshandboken 2018 av Westin Göran, Lagercrantz Johan - 9789172236892 - Jure bokhandel

 

 
 
Kontraktshandboken 2018
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken 2018
Anmärkning:Produkten finns även som digital tjänst med mer innehåll Kontraktshandboken.se.

SPECIALERBJUDANDE!

Köp båda för 3990 kr!
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:905 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236892
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1590 SEK exkl. moms

 

Bland nyheterna i 2018 års utgåva märks bl.a.:

• Avtalen om köp av aktier och inkråm har reviderats, bl. a. genom tillförande av en klausul om köparens kännedom.
• Två nya anställningsavtal (arbetare; med och utan kollektivavtal) har tillkommit.
• Delägaravtalen har kompletterats med ett kommanditbolagsavtal.
• Kapitlet om tvistlösning har kompletterats med skiljeinstitut i Norge, Danmark och Finland.

Kontraktshandboken är en unik produkt som ger praktisk vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den innehåller bl. a. en presentation av de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 80-tal modellavtal på svenska med kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå. Den vänder sig till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister inom både den offentliga och den privata sektorn, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer m. fl.

Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad och utökad version. Innehållet är hämtat från Kontraktshandboken.se, Affärsjuridik online. Se nedan för mer information.

Kontraktshandboken.se AFFÄRSJURIDIK ONLINE

Kontraktshandboken.se innehåller, utöver innehållet i boken, bl.a. särskilda
kapitel om immateriella rättigheter, marknadsrätt och konkurrensrätt. Alla avtal finns på både svenska och engelska och kan lätt laddas ner för vidare bearbetning. Kontraktshandboken.se är tänkt att snabbt ge vägledning i avtalsrättsliga och andra affärsjuridiska frågor.

Författarna är affärsjurister med stor erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. Göran Westin har bl. a. arbetat på advokatbyrå, bank och som bolagsjurist i Procordia. Han är redaktör för och en av huvudförfattarna till Karnov avtal (tidigare Pacta), ett avtalssystem främst avsett för affärsjurister. Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist i Sandvik och ABB samt varit VD för Institutet för Utländsk rätt och chefsjurist i Bombardier Transportation AB, ett bolag inom den internationella koncernen Bombardier.
 
  © 2017 Jure AB