Prop. 2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare - 201718272 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
   
 
Titel:Prop. 2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Utgivningsår:2018
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718272
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:272
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Konventionen antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.

I propositionen lämnas förslag på de ändringar som krävs av lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete för att Sverige ska ha genomfört konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.
 
  © 2017 Jure AB