Prop. 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz - 201718275 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
   
 
Titel:Prop. 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
Utgivningsår:2018
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718275
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:275
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att garantipension och garantipension till omställningspension med oförändrade belopp även i fortsättningen ska kunna betalas ut när någon bosätter sig i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

Enligt en dom i EU domstolen anses garantipension vara en så kallad minimiförmån. Det innebär att det saknas stöd i författningen för att även i fortsättningen betala ut garantipension när någon bosätter sig i ett annat land inom EES eller i Schweiz.

Regeringen vill låta en utredning belysa konsekvenserna av EU-domen. Regeringen vill utreda om det behövs förändringar till följd av att garantipension och garantipension till omställningspension anses vara minimiförmåner.

De nu lämnade förslagen har tagits fram för att förmånerna fortsättningsvis ska kunna betalas ut till ett annat land fram till dess att utredningen är klar och eventuella lagförslag från utredningen har börjat gälla.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och upphöra att gälla vid utgången av samma år.
 
  © 2017 Jure AB