Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre - 201718273 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
   
 
Titel:Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Utgivningsår:2018
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718273
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:273
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att en ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen. Bestämmelsen ska förtydliga kommunernas möjligheter att inrätta så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en särskild form av boende för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som behöver bryta oönskad isolering.

Den föreslagna ändringen ska visa kommunernas möjlighet att inrätta särskilda boenden anpassade för äldre kvinnor och män som behöver vård men inte heldygnsvård. Det kan exempelvis vara äldre som inte längre känner att det är tryggt att själva bo kvar hemma.

Ett ytterligare syfte med förslaget är att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av.

Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som exempelvis kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Stöd och hjälp från hemtjänsten ska kunna erbjudas efter biståndsprövning. Kravet på dygnet runt-bemanning utifrån den enskildes aktuella behov bör dock inte gälla för biståndsbedömt trygghetsboende.

Om den äldres efter en tid behöver mer omfattande stöd bör han eller hon motiveras att flytta till en boendeform som bättre passar behoven.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer ska inte omfatta biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen ska däremot få erbjuda hemsjukvård.


Landstinget ska få överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård i dessa boenden till en kommun om landstinget och kommunen kommer överens om det.
 
  © 2017 Jure AB