Regeringens skrivelse 2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken - 201718297 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken
Utgivningsår:2018
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718297
Serie:Propositioner nr. 2017/18:297
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regeringens styrning av affärsverken (RiR 2018:5). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB