Ds 2018:37 Genomförande av student- och forskardirektivet - 9789138248621 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:37 Genomförande av student- och forskardirektivet
   
 
Titel:Ds 2018:37 Genomförande av student- och forskardirektivet
Utgivningsår:2018
Omfång:283 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248621
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till genomförande av student- och forskardirektivet. Direktivet ersätter studentdirektivet och gästforskardirektivet.

I dag regleras villkoren för att beviljas uppehållstillstånd för forskning och för studier på högskolenivå i utlänningsförordningen. Även villkoren för uppehållstillstånd för familjemedlemmar till gästforskare och uppehållstillstånd efter avslutade högskolestudier i Sverige regleras i förordningen. För övriga kategorier som omfattas av det omarbetade direktivet kan uppehållstillstånd beviljas med stöd av en generell bestämmelse i utlänningslagen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller studier. I promemorian föreslås att grunderna för att bevilja uppehållstillstånd enligt det omarbetade student- och forskardirektivet ska regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB