Prop. 2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna - 201718209 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
   
 
Titel:Prop. 2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
Utgivningsår:2018
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718209
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:209
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Förslagen innebär att beställaransvaret skärps. Det föreslås att den beställare som sluter avtal med trafikutövaren ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Vidare föreslås att den krets som kan hållas ansvariga om en transport skett utan rätt tillstånd utvidgas till att omfatta alla som har beställt den aktuella transporten. Samtliga beställare i en avtalskedja kan enligt förslaget dömas till ansvar, om beställaren känt till eller haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades. Endast yrkesmässiga beställare kan dömas till ansvar. Förslagen syftar till att öka regelefterlevnaden på yrkestrafikområdet och taxitrafikområdet och därigenom skapa ordning och reda på vägarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB