SOU 2018:76 Mindre aktörer i energilandskapet - 9789138248683 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:76 Mindre aktörer i energilandskapet
– förslag med effekt
   
 
Titel:SOU 2018:76 Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
Utgivningsår:2018
Omfång:453 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248683
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:76
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen hade i uppdrag att identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.
 
  © 2017 Jure AB