Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer - 9789138248270 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
   
 
Titel:Ds 2018:25 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
Utgivningsår:2018
Omfång:17 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248270
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om att införa en förordning om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning.

Förordningen föreslås bygga på lagen om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Genom förordningen görs screening för livmoderhalscancer, utförd med gynekologisk cellprovtagning, avgiftsfri inom samtliga landsting.

I promemorian föreslås även att Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen, med vilka intervall screeningen ska erbjudas samt de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Syftet med förslagen är att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer. Ingen kvinna ska behöva avstå från screening för livmoderhalscancer av ekonomiska skäl.

Förslagen har aviserats i budgetpropositionen för 2018.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB