Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land - 9789138248294 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land
– undanröjande av ett gränshinder
   
 
Titel:Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder
Utgivningsår:2018
Omfång:36 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248294
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I departementspromemorian föreslås att en person som, i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har politiska uppdrag på lokal eller regional nivå ska ha rätt till tjänstledighet från anställning i Sverige. Detta föreslås regleras i en ny lag. Det föreslås även att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Danmark om gränspendlares rätt till tjänstledighet från arbete för att kunna fullgöra politiska uppdrag på lokal och regional nivå.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.
 
  © 2017 Jure AB