Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället - 9789138247952 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället
   
 
Titel:Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället
Utgivningsår:2018
Omfång:87 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247952
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.
 
  © 2017 Jure AB