Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år - 9789138248379 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år
   
 
Titel:Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år
Utgivningsår:2018
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248379
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:28
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse den 14 december 2017. Syftet är att minska hindren för ett längre arbetsliv. De äldre arbetstagare som vill och kan förlänga sitt yrkesliv i syfte att förbättra sin pension ska få bättre lagliga förutsättningar för att göra det.

Det föreslås att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, höjs till 69 år. Detta innebär att anställningsskyddet för arbetstagare förlängs. Arbetstagaren får rätt att kvarstå i anställningen till 69 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska LAS-åldern höjas från 67 till 68 år. Då börjar också den nya ordningen för de äldre arbetstagarnas anställningsskydd att gälla. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränsen till 69 år.
 
  © 2017 Jure AB