Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi - 9789138248423 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
   
 
Titel:Ds 2018:31 Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
Utgivningsår:2018
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248423
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB