Ds 2018:33 Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter - 9789138248461 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:33 Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter
   
 
Titel:Ds 2018:33 Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter
Utgivningsår:2018
Omfång:189 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248461
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kommer att remitteras.

Förslagen som presenteras är utredarens egna. Förslaget om användningsförbud samt förslaget om ett undantag i ianspråktagandelagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
 
  © 2017 Jure AB