Ds 2001:76 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning - 9138216132 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:76 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
   
 
Titel:Ds 2001:76 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
Anmärkning:Direktiv 2001/40/EG
Utgivningsår:2002
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216132
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås att en ny grund för avvisning förs in i 4 kap. 1 § utlänningslagen samt att en ny bestämmelse om återkallelse av uppehållstillstånd förs in i 2 kap. 10 §. Därmed genomförs EU:s direktiv 2001/40/EG i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB