Ds 2002:1 Domare och åklagare i internationella instanser - 9138216159 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:1 Domare och åklagare i internationella instanser
   
 
Titel:Ds 2002:1 Domare och åklagare i internationella instanser
Utgivningsår:2002
Omfång:251 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216159
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:1
Ämnesord:Internationell rätt , Processrätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Domare och åklagare efterfrågas allt mer i internationellt arbete. Det handlar om institutionsbyggande insatser i bl.a. våra baltiska grannländer. Det kan också handla om insatser för att upprätthålla lag och ordning i olika konfliktdrabbade områden, som Kosovo och Östtimor. I denna promemoria diskuteras hur domstols- och åklagarmyndigheterna skall kunna ta ett ökat ansvar för dessa internationella insatser.
 
  © 2017 Jure AB