Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige - 9789138249062 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
   
 
Titel:Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
Utgivningsår:2019
Omfång:214 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249062
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Utredaren Lise Bergh föreslår i denna promemoria att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Utredaren föreslår vidare att institutionen ska ges fem särskilda uppgifter. Den ska inom sitt verksamhetsområde
– följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs,
– lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna,
– ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete,
– främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, och
– främja information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutionen ska utöver dessa uppgifter ges möjlighet att föreslå att Sverige utvidgar sina folkrättsliga åtaganden på de mänskliga rättigheternas område.
 
  © 2017 Jure AB