Prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning - 201819058 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Utgivningsår:2019
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina.

I lagen regleras att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Vidare regleras att frågor om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nämnd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB