Prop. 2018/19:60 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden - 201819060 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:60 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
   
 
Titel:Prop. 2018/19:60 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
Utgivningsår:2019
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819060
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:60
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Det är regeringen som beslutar i ärenden enligt utlämningslagen och i vissa ärenden enligt internationella verkställighetslagen. Om en person inte går med på att utlämnas eller verkställa sin påföljd utomlands ska ärendet dock först prövas av Högsta domstolen.

För att effektivisera handläggningen och därmed frigöra resurser till
Högsta domstolens prejudikatbildande verksamhet föreslår regeringen att ärendena om utlämning och verkställighet ska kunna prövas med färre ledamöter i rätten än i dag – minst tre i stället för minst fem ledamöter. När det gäller tvångsmedel enligt utlämningslagen ska Högsta domstolen få besluta hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB