Prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter - 201819059 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
   
 
Titel:Prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
Utgivningsår:2019
Omfång:245 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:59
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget får i uppdrag att sälja av de alkoholdrycksliknande preparaten.

För att de alkoholdrycksliknande preparaten ska regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv lämnar regeringen förslag till ändringar i radio- och tv-lagen.

Regeringen föreslår att straffbestämmelserna i alkohollagen om olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.

Även straffbestämmelserna i övriga berörda lagar – exempelvis lagen om straff för vissa trafikbrott, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen, järnvägslagen, luftfartslagen och ordningslagen – ändras på motsvarande sätt.

Bestämmelserna om förverkande av alkoholdrycker i alkohollagen och den särskilda lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. samt i tidigare nämnda lagar ska också gälla alkoholdrycksliknande preparat.
 
  © 2017 Jure AB