Regeringens skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 - 201819090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819090
Serie:Propositioner nr. 2018/19:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar under 2018, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB