Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 3 - JT181903 - Jure bokhandel

 

 
 
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2019
Omfång:277 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT181903
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2018/19:3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artikel
- From Libya to Syria – Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)?
Per Ahlin

- Kan kommuner reglera upplåtelseform av bostäder?
Louise Andersson

- Rättsverkningar av underförstådda uppfattningar och närliggande uttryck
Lars Heuman

- Beställares hävning respektive obefogade hävning av entreprenadavtal – särskilt om ansvar för garantifel
Kristoffer Stråth

Expertgranskad artikel
- The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds
Sara Göthlin

- Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang
Katrin Lainpelto, Ramil Bisso

Rättsfall
- Konkursförvaltarens undersökningsplikt vid försäljning av egendom till överpris
Hans Andersson

- Exemplariskt om förberedelse till brott?
Dennis Andreev

- Advokats skadeståndsansvar
Bengt Bolin

- Passiv lagring av programvara ur ett upphovsrättsligt perspektiv
Åsa Hellstadius

- Förhållandet mellan fastighetsbildningslagen och regeringsformens egendomsskydd vid tvångsvis marköverföring
Marc Landeman

- Omprövning av skuldsanering – ett ändamålsenligt avgörande
Mikael Mellqvist

Skiljedomsrätt
- Kan nya EU-domar läggas till grund för förnyad prövning av slutgiltiga internationella skiljedomar?
Allison Östlund, Jonas Hallberg

Recension
- Damon Barret, Drugs and the Convention on the Rights of the Child: Fragmentation, Contention and Structural Bias (ak.avh.), Stockholm 2018, 379 s.
Maria Grahn Farley

- M. Brambring, Zentrales Clearing von OTC-Derivaten unter EMIR, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, 459 s., A. Kerkemeyer, Möglichkeiten und Grenzen bei der Regulierung von Derivaten, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, 391 s., E. Parker, Credit Derivatives. Understanding and Working with the 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions, Globe Law and Business Ltd, Woking 2017, 549 s., M. Schmidt-Wenzel, Die Regulierung von Kreditderivaten. Sovereign Credit Default Swaps als Gegenstand nationaler und europäischer Rechtsetzung, Nomos, Baden-Baden 2017, 471 s., S. F. Thönissen, Die Versicherung von Bonitätsrisiken, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, 433 s.
Dan Hanqvist

- Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.
Jörgen Hettne

- Erik Sinander, Internationell kollektivavtalsreglering. En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor (ak.avh.), Stockholms universitet 2017, 384 s.
Marie Linton

- Harald Ullman, Entreprenadförsäkring i anslutning till Byggsektorns standardavtal AB 04 och ABT 06, Svensk Byggtjänst 2017, 213 s.
Olof Johnson

Debatt
- Dags att grundlagsskydda djur
Annika Norée, Birgitta Wahlberg
 
  © 2017 Jure AB