Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden av Julius Håkan, Munukka Jori, Baheru Haymanot - 9789172237643 - Jure bokhandel

 

 
 
Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden
   
 
Författare:Julius Håkan , Munukka Jori , Baheru Haymanot
Titel:Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden
Utgivningsår:2019
Omfång:152 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237643
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 34
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om upplåtelser i samband med nyproduktion och de avtalsinstrument som förekommer på bostadsrättsmarknaden. Förhållanden som påverkar förvärvsmöjligheter av bostadsrätt, bl.a. medlemskapsprövningen, belyses, liksom särskilda typer av stadgevillkor. Förhandsavtal behandlas i ett av bidragen. Även ansvarsfrågor för både styrelse och enskilda i samband med överlåtelse av bostadsrätt tas upp.

HDK är en ideell förening som är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten på Stockholms universitet.

INNEHÅLL

Förhandsavtal, upplåtelse och tillträde vid
nyproduktion av bostadsrätter
Håkan Julius

Bostadsrättens och upplåtelseavtalets rättsliga natur
Erika P Björkdahl

Något om framtida medlemmars intresse och
SAS-principen i ljuset av NJA 2013 s. 117
Jessica Östberg

Juridiska personers möjligheter att förvärva lägenheten med bostadsrätt vid ombildning
Haymanot Baheru

Medlemskap i bostadsrättsförening
– några vägledande avgöranden
Kazimir Åberg

Stadgevillkor för medlemskap i bostadsrättsförening vid
övergång av bostadsrätt – särskilt om ålderklausuler
Jonny Flodin

Ansvaret vid överlåtelse av bostadsrätt
Jori Munukka
 
  © 2017 Jure AB