Regeringens skrivelse 2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft - 201819084 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
Utgivningsår:2019
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819084
Serie:Propositioner nr. 2018/19:84
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Genom skrivelsen informeras riksdagen om Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation nr 205 om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.
 
  © 2017 Jure AB