Regeringens skrivelse 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation - 201819023 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
Utgivningsår:2019
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819023
Serie:Propositioner nr. 2018/19:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning (RiR 2018:16). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB