Regeringens skrivelse 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd - 201819027 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Utgivningsår:2019
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819027
Serie:Propositioner nr. 2018/19:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I rapporten Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att utan avbrott följa upp och utvärdera beslutsstödets vägledning om sjukskrivning samt användningen av rekommendationerna om sjukskrivningstider i handläggningen.

I skrivelsen redovisar regeringen de iakttagelser Riksrevisionen gjort. Regeringen beskriver också vad man gjort för att följa upp tillämpningen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet och vad som görs för att vidareutveckla stödet.
 
  © 2017 Jure AB