Regeringens skrivelse 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre - 201819034 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
Utgivningsår:2019
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819034
Serie:Propositioner nr. 2018/19:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen har bedömt vad Riksrevisionen har iakttagit i myndighetens rapport Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilda boende för äldre.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att utvecklingen av behov och tillgång till särskilt boende behöver följas upp. Detta så att man med kommunerna får en gemensam bild av situationen.

Det kan finnas behov av att analysera om det finns alternativa lösningar för att stimulera byggandet av flera platser i särskilt boende.
 
  © 2017 Jure AB